tonyGayanya si Tony, “anjingnya kepolisian” mengawal wanita di sampingny. (Foto: vjb)